Through Iteration to Perfection

alebo o tom, že Návrh počítačových hier tvorí 1% inšpirácia a zvyšných 99% jej iterácie.

About

Dnes sa budete opäť hrať. Vašou úlohou však bude v tomto prípade dosiahnuť čo najlepší herný zážitok iterovaním základných pravidiel, ktoré dostanete.

Postup

Warm up

Ešte predtým, ako sa pustíte do dnešnej úlohy, sa pripravte. Sadnite si tak, aby ste sedeli spolu s členmi vášho herného štúdia (tímu). Ideálna konfigurácia sú teda 4 ľudia okolo jedného stola. Ďalej budete potrebovať základný balíček pre dnešné cvičenie:

The Game Starts Here

V tomto kroku dostanete k dispozícii 50 minút, aby ste sa hrali. Vašim cieľom však bude vytvoriť a iterovať pravidlá tak, aby ste sa ako hráči pri hre čo najviac zabavili - dosiahli čo najväčší herný zážitok.

K dispozícii budete mať dva možné ciele pre vašu:

  1. Cieľom hry je zbaviť sa všetkých kariet. Hráč, ktorý sa zbaví všetkych svojich kariet ako prvý, vyhráva.
  2. Cieľom hry je získať všetky karty. Hráč, ktorému sa podarí získať všetky karty z balíčka, vyhráva.

Game Review after Playtesting

Po dokončení aktivity porovnajte svoje vymyslené pravidlá so skupinami, ktoré sa snažili dosiahnuť rovnaký cieľ. Voľne diskutujte o tom, čo vo vašej skupine fungovalo najlepšie a čo naopak až tak dobre nefungovalo. Rozprávajte sa o rovnakých pravidlách, ktoré boli použité vo viacerých skupinách.

Additional Tasks

  1. Pre vašu hru vymyslite systém hodnotenia, kedy budete vedieť ohodnotiť každého hráča a nebudete rátať len počet víťazstiev toho najlepšieho. Stanovte si teda moment, kedy hra skončí pre v��etkých hráčov, napr. keď sa prvý hráč zbaví všetkých kariet alebo keď bude vyložená konkrétna karta. A po tomto momente určite skóre.

Diskusia

Upozornenie: Do svojich príspevkov nevkladajte správne riešenia úloh a ani ich od ostatných nežiadajte! Nepoužívajte sprosté slová! Takéto príspevky budú zmazané! Riaďte sa podľa pravidiel etického kódexu.