Ciele

 1. Oboznámiť sa s organizáciou cvičení a podmienkami udelenia zápočtu.
 2. Obdržať tému zadania.
 3. Pripojiť sa na školský ORACLE účet a oboznámiť sa s prostredím SQL Developer.

Úvod

  Na tomto cvičení budú špecifikované podmienky pre získanie zápočtu, a udelené témy na zadania.

Postup

 1. Oboznám sa s podmienkami udelenia zápočtu a organizáciou cvičení.
  Úloha: Pozorne si prečítaj podmienky udelenia zápočtu z informačnej stránky cvičení.
 2. V tomto kroku ti cvičiaci pridelí zadanie.
 3. Na cvičeniach budeš primárne robiť úlohy podľa týchto materiálov. V ich rámci budeš pracovať s nástrojom SQL Developer od Oracle, pomocou ktorého sa budeš na diaľku pripájať k školskej Oracle databáze venovanej práve na tento účel.
  Úloha: Spusti SQL Developer a vytvor si pripojenie na svoj Oracle používateľský účet.

  Poznámka: Ak pracuješ na svojom počítačí, Oracle SQL Developer si stiahneš z SQL Developer. Stiahnutie si vyžaduje, aby si mal Oracle účet, registrácia je zadarmo a umožňuje ti dostať sa k mnohým iným nástrojom od Oracle, takže odporúčam sa zaregistrovať. Inštaláciu si nástroj nevyžaduje, rozbalíš si zozipovaný priečinok a pomocou exe súboru ho spustíš. Na spustenie je však potrebné Java vo verzii 8, takže ak ju nemáš, nainštaluj si ju (resp. rovno stiahni SQL Developer so zabudovaným JDK 8).

  Nové pripojenie si v nástroji vytvoríš cez kontextové menu nad adresárom Connections (viď nasledujúci obrázok).
  Obr.: Vytvorenie nového pripojenia

  V pripojení potrebuješ uviesť konfiguráciu pripojenia. Pripojenie si vieš pomenovať (ak robíš na školskom počítači, pamätaj, že nie si jediný, kto na tom stroji bude).

  Tvoje meno a heslo je vytvorené na základe tvojho školského emailu. Dostaneš ho tak, že z neho odstrániš tuke doménu spolu so zavináčom a všetkými znakmi, ktoré nie sú alfanumerické.

  Teda napr. ak mám email milan.nosal@student.tuke.sk, tak moje meno a heslo budú mať tvar "milannosal" (viď nasledujúci obrázok).

  Poznámka: Heslo si vieš zmeniť po úspešnom pripojení.

  Na školskom počítači neodporúčam nechávať odkliknutú možnosť Save password (ja som si to na svojom odklikol).

  No a napokon oproti predvoleným nastaveniam potrebuješ zmeniť ešte Hostname na "oracle.kpi.fei.tuke.sk", čo je meno servera s databázou, a SID (Oracle System ID na identifikáciu služby) nastaviť na hodnotu "db11g".

  Obr.: Nastavenie pripojenia
  Úloha: Odkliknutím tlačidla Test si over správnosť zadaných údajov. V prípade úspechu si môžeš pripojenie uložiť, a rovno sa naň aj pripojiť.

  Poznámka: Aj na školskom počítači si môžeš pripojenie uložiť, aby si ho nemusel nanovo vytvárať na každom cvičení. Avšak neoznač položku Save password, aby sa ti neuložilo aj heslo.

  Poznámka: V prípade, že sa budeš snažiť na svoj učet pripájať s nesprávnym heslom 3x, tak tvoj účet bude automatický zablokovaný a musíš požiadať cvičiaceho aby ti ho odblokoval.

  Poznámka: Tento školský server, na ktorý sa práve pripájaš, je dostupný iba v rámci školskej siete. To znamená, že sa na neho budeš vedieť pripojiť na školských počítačoch a v rámci siete eduroam. Ak sa na neho chceš pripájať aj z iných sietí (napr. z domu), musíš si nastaviť VPN pripojenie na TUKE podľa návodu na https://nastavenia.tuke.sk/vpn/. Aj keď na stránke píše, že študenti si o VPN prístup musia podať žiadosť, táto informácia už nie je aktuálna, a každý TUKE študent má tento prístup povolený.

 4. V tomto bode si môžeš vyskúšať svoju prvú prácu s SQL. Pripojením sa na vytvorené pripojenie (v mojom prípade som si ho nazval Milan) ti SQL Developer otvorí SQL worksheet na vytváranie a odosielanie SQL príkazov (viď nasledujúci obrázok).

  Obr.: Pripojenie sa
  Takýchto editorov si môžeš otvoriť aj viac, alternatívne sa k nemu dostaneš cez kontextové menu nad konkrétnym pripojením, kde nájdeš položku Open SQL Worksheet.
  Úloha: Zisti ako je možné v SQL zmeniť heslo používateľa.

  Poznámka: Na zmenu údajov o používateľovi slúži v SQL príkaz ALTER USER. Detaily toho, ako sa dá heslo v danom databázovom systéme zmeniť, sa líšia od rôznych implementácií. Aj keď manažment používateľov pre nás nemá až takú prioritu, v rámci cvičenia si skús preštudovať dokumentáciu tohto príkazu pre Oracle na nasledujúcej linke a z nej odvoď ako je možné heslo zmeniť na tomto databázovom systéme: ALTER USER.

  Poznámka: Všimni si, že pre valnú väčšinu úloh, ktoré budeš na cvičeniach potrebovať urobiť, existuje pomoc v podobe online dokumentácie. Aj keď je vzhľadom na skúšku dôležité, aby si sa potrebné príkazy naozaj naučil, bude pre teba veľmi užitočné naučiť sa pracovať aj s dostupnou dokumentáciou. Ak v praxi dostaneš nejakú náročnú úlohu, možno vedľa seba nebudeš mať skúsenejšieho kolegu, ktorý ti pomôže, a potom treba vedieť používať google a dostupnú dokumentáciu.

  Príkazy napísane v SQL Developerovi sa spúšťajú dvoma spôsobmi. Na nasledujúcom obrázku sú modrou a červenou šípkou zvýraznené dve tlačidlá, ktoré slúžia na odoslanie príkazu na databázové pripojenie.

  Obr.: Spúšťanie príkazov a skriptov
  Červená šípka ukazuje na tlačidlo spustenia jedného príkazu, na ktorom je práve teraz kurzor na písanie textu. V prípade, že máš v editore napísaných viac príkazov oddelených bodkočiarkou, a chceš odoslať len jeden z nich, posuň kurzor na vyraný príkaz a použi toto tlačidlo. Alternatíva je klávesová skratka Ľavé Ctrl + Enter.

  Tlačidlo označené modrou šípkou slúži na odoslanie celého obsahu textového editora.

  Fialová šípka vpravo hore dáva do pozornosti listbox, ktorý umožňuje vybrať pripojenie, na ktoré chcete príkaz odoslať.

  Úloha: Zmeň si svoje heslo na nové, ktoré si ty ľahko zapamätáš, ale nik iný ho nebude poznať.

  Poznámka: Over si úspešnú zmenu odpojením sa a opätovným pripojením sa s novým heslom.

Zdroje

 1. Prednáška 01: DBS introduction
 2. Prednáška 02: ER modelovanie
 3. MiniFB ERD model
 4. http://www.oracle.com/

Doplňujúce úlohy

  Úloha: V rámci domácej úlohy môžeš po prvej prednáške začať pracovať na zadaní. Po prvej prednáške by si mal mať dostatok informácií na to, aby si mohol vytvoriť entitno-relačný model svojho zadania.

  Poznámka: Klasickým spôsobom sa analýza robí so zákaznikom, ktorý si definuje, čo potrebuje. V takom kontexte je správny model domény ten, ktorý vyhovuje zákazníkovi. Ty teraz priamo zákazníka nemáš, takže v jeho úlohe môžeš vystupovať ty, resp. cvičiaci. To znamená, že ty musíš určiť, čo chceš v danej doméne zaznamenávať - napr. pri prihlasovaní sa na skúšky, má pre teba zmysel ukladať si študentov, ktorý sa prihlasujú? Bude tam entitná množina študent?

  Úloha: Aj keď môžeš na školskej inštalácii Oracle pracovať aj z domu, odporúčam si nainštalovať Express Edition z linky Oracle XE. Vďaka tomu budeš môcť na zadaní pracovať aj keď budeš offline, a nebudeš sa musieť pripájať cez VPN. Pri inštalácii si nastavuješ heslo pre používateľa "system", ktorý je správcom databázy. S týmto účtom budeš môcť pracovať hneď po inštalácii.

  Poznámka: Po inštalácii si môžeš v SQL Developeri vytvoriť ďalšie pripojenie, ktoré sa bude pripájať na tvoj lokálny počítač. Hostname v pripojení bude "localhost", a SID je predvolene nastavené na "XE" (skratka pre Express Edition).