Week 05

pravouhlé pole, zubaté pole, pole smerníkov, štandardné kanály/prúdy

Oznamy

Motivácia

Intermezzo

Square Array (Pravouhlé pole)

Jagged Array (Zubaté pole)

Pole pointerov

Pointer na pointer

Parametre príkazového riadku

Zistenie počtu slov v súbore

Funkcia vracajúca zoznam načítaných slov zo súboru

Cleanup

Standard Streams

Additional Resources