Týždeň 2

knižnica stdlib.h, funkcie qsort(), bsort(), binárne súbory, načítavanie a ukladanie štruktúrovaných údajov, serializácia, deserializácia

Oznamy

Standard Library

Sorting list with qsort()

Searching with bsearch()

Data Persistence

Binary Files

Saving Binary Data to Disk

Invisible Problem

Loading Binary Data from Disk

Additional Resources