Objektovo orientované programovanie

Tento kurz predstavuje dôležitú paradigmu v softvérovom inžinierstve - objektovo orientované programovanie. Naučíte sa vytvárať objektový návrh aplikácií a zoznámite sa s vybranými návrhovými vzormi. Sprievodným jazykom kurzu je Java. Kurz nadväzuje na predmet Programovanie a je prerekvizitou predmetov Komponentové programovanie a Technológie .NET.

Dodatočná obhajoba zadaní

Pre študentov programov Informatika a Počítačové modelovanie bude možné odovzdať 2. zadanie začiatkom skúškového obdobia v nasledovných termínoch:

  • 4.1.2019 (piatok) od 08:00 do 11:00 v miestnosti Vulcan (L9-A514)
  • 8.1.2019 (utorok) od 08:00 do 11:00 v miestnosti Duna (L9-B529)

Testy v Arene pobežia do 1.1.2019 (vrátane).

Informácie o predmete

Detailné informácie o predmete nájdete na tejto stránke.

Informácie pre opakujúcich študentov nájdete na tejto stránke.

Diskusia na KPI Mattermost-e

Pre komunikáciu v rámci predmetu OOP používame Mattermost. Do team-u predmetu sa dostanete odkazom https://mattermost.kpi.fei.tuke.sk/oop-2018.

Mattermost poskytuje aj desktopové a mobilné aplikácie.